GERİ DÖNÜŞÜME VE ÇEVREYE ÖNEM VERİYORUZ!

Çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili tüm kanun, yönetmelik, mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,

ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemlerine uyumlu çalışmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak,

Enerji ve doğal kaynakları minimum düzeyde kullanmak, Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre ve İSG kriterlerine uymak ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almak,

Kirliliğin önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılarak ve ayırarak maksimum geri dönüşümü sağlamak,

Çalışanlarını Çevre ve İSG konusunda verilmekte olan eğitimlerle bilinçlendirmek, bilgilendirmek , motivasyonun ve uyumunu sağlamak,

Acil durum risklerini azaltmak ve acil hallere hazırlıklı olmak, Kazalara neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak,

Yeni yatırım ve projelerde çevre ve iş sağlığı güvenliği faktörünü göz önünde bulundurmak,

Tedarikçilerimizi  Çevre Kanunları ve ISG kuralları hakkında bilinçlendirmek teşvik etmek.

Tüm faaliyetlerimizde performansı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.